Na kratko o zdravem življenjskem slogu

(Zdrav življenjski slog pri otrocih)

V otrokovem obdobju razvoja vsebine športnih dejavnosti prilagodimo njihovim sposobnostim, lastnostim, potrebam in predznanju. Zaradi njihove zelo močne domišljije je pomembno, da jim športne dejavnosti predstavimo na zabaven način skozi igro, pri kateri pa nikakor ne smemo pozabiti na raznolike športne pripomočke in igrala.

Otrok ob gibanju krepi svoje telo, razvija motoriko, v povezavi s posameznimi telesnimi in športnimi dejavnostmi pa uri tudi svoje spretnosti. Z ustreznimi spodbudami, sprva v družini in kasneje tudi v vrtcu oziroma šoli, pri otroku vplivamo na zdrav življenjski slog tudi v kasnejših obdobjih življenja.

Posted in Tekmovanja.